Felhasználási feltételek

Bevezetés
A CapriPay www.capripay.com címen található weboldalának (a továbbiakban: weboldal) használatával Ön elfogadja a CapriPay alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeit (a továbbiakban: felhasználási feltételek).

A weboldal tulajdonosa és kezelője a CAPRICOIN LIVE LTD, amely cég a következő címen: EVANS BUSINESS CENTRE, Dane Street, Rochdale, OL12 6XB, a következő cégjegyzékszámon került bejegyzésre: 09710318 (“CapriPay”).

Az alábbi felhasználási feltételek az Ön (felhasználó) és a CapriPay közötti jogi feltételeket határozzák meg.

A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztrációhoz a felhasználónak az alábbiakban ismertetett felhasználási feltételeket el kell olvasnia, el kell fogadnia, illetve azokkal egyet kell értenie. A felhasználási feltételek eredetileg angol nyelven kerülnek megfogalmazásra, amelyeknek elfogadásával a felhasználó beleegyezik abba, hogy a szolgáltatások igénybevétele a felhasználási feltételek elfogadásán alapszik. A felhasználási feltételeket (valamint a további vonatkozó rendelkezéseket) ajánlott elmenteni, illetve kinyomtatott formában megőrizni. “Szolgáltatások” alatt értendő a CapriPay, illetve a kapcsolódó oldalak, alkalmazások és szolgáltatások által kínált valamennyi termék, szolgáltatás, tartalom, funkció és technológia.

Feltételek
A CapriPay szolgáltatásainak igénybevételéhez (beleértve kifizetések korlátlan küldését és fogadását, illetve harmadik fél szolgáltatására történő bejelentkezést a CapriPay által) a felhasználónak szüksége van egy CapriPay számlára.

A szolgáltatások igénybevétele során a felhasználóra nézve keletkező jogi kötelezettségek, szabályok és rendelkezések megértésének és betartásának tekintetében – ide értve az export és import, adózási, illetve külföldi valuta tranzakciókkal kapcsolatos tevékenységeket – a felhasználót kizárólagos felelősség terheli.

A szolgáltatások igénybevétele során a CapriPay rendelkezésére bocsátott, illetve számára elküldött tartalmakkal (minden esetben nyilvános, on- vagy offline tartalmakról van szó) együtt, azok vonatkozásában a felhasználó nem kizárólagos, az egész világon érvényes, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes és (több szinten) átruházható jogokat biztosít a CapriPay számára a vonatkozó tartalommal kapcsolatos szerzői jogok, reklámjogok, védjegy jogok, adatbázis jogok és szellemi tulajdonjogok gyakorlására bármilyen ma ismert, illetve jövőbeni médiafelületen. Továbbá, a vonatkozó jogszabályok által megengedett kereteken belül, a felhasználó lemond személyhez fűződő jogairól, és vállalja, hogy ezen jogait a CapriPay, annak licencfelhasználói, illetve megbízottai vonatkozásában nem gyakorolja. A felhasználó vállalja és garantálja, hogy az általa a CapriPay rendelkezésére bocsátott, illetve a CapriPay szolgáltatásainak igénybevételével elküldött, valamint a CapriPay használatával létrehozott tartalmak nem sértik harmadik felek szellemi tulajdonjogait.

Jelen felhasználási feltételekben meghatározott jogok és kötelezettségek a CapriPay előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem ruházhatók át. A személyes számla nem ruházható át harmadik félre. A CapriPay fenntartja a jogot jelen felhasználási feltételek, illetve az azokból fakadó bárminemű jogok és kötelezettségek átruházására a felhasználók beleegyezése nélkül.

A CapriPay a felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. Az ilyen módon megváltozott, és a weboldal használatára vonatkozó felhasználási feltételek a weboldalon történő közzététel időpontjával automatikusan hatályba lépnek.

Jogosultság
A CapriPay által kínált szolgáltatások igénybevételére való jogosultsághoz (i) a felhasználónak a CapriPay weboldalán található felsorolásban szereplő országok valamelyikének lakosának kell lennie; (ii) a szerződéses viszony létesítéséhez szükséges teljes körű jogképességgel kell rendelkeznie; és (iii) magánszemély esetén be kell töltenie legalább a 18. életévét. A számla megnyitásával a felhasználó vállalja és garantálja továbbá, hogy nem valamely harmadik fél nevében vagy érdekében cselekszik.

A CapriPay a következő típusú számlákat teszi elérhetővé: személyes és kereskedői számla. Egyéb megállapodás hiányában egy felhasználó legfeljebb egy személyes és egy kereskedői számlát birtokolhat.

Személyes számla
Személyes számlát bárki nyithat – magánszemély és kereskedő egyaránt. A személyes számla nyitásához regisztrálni kell a CapriPay weboldalán, és meg kell adni az ehhez szükséges információkat.

A tranzakciók lebonyolításához és a CapriPay által nyújtott valamennyi funkció eléréséhez a felhasználónak rendelkezésre kell bocsátania a megfelelő KYC (Know Your Customer) dokumentumokat (a személyi igazolvány és a lakcímkártya másolata).

Az üzleti vállalkozások által rendelkezésre bocsátott KYC dokumentumnak a cégbizonylat és a telephely igazolásának másolatát kell tartalmaznia.

Kereskedői számla
Kereskedői számlát csak üzleti vállalkozások nyithatnak. A kereskedői számla nyitásához regisztrálni kell a CapriPay weboldalán, és meg kell adni az ehhez szükséges információkat.

A CapriPay által nyújtott valamennyi funkció eléréséhez a felhasználónak rendelkezésre kell bocsátania a megfelelő KYC (Know Your Customer) dokumentumokat (a személyi igazolvány és a lakcímkártya másolata).

A kereskedői számlával történő regisztráció segítségével CPC küldhető és fogadható, lehetővé válik a pénzfelvétel a CapriPay számlához regisztrált bankszámláról, illetve a CapriPay visszatérítési rendszerén keresztül visszatérítések adhatók más felhasználók számára. A kereskedői számla tulajdonosa a visszatérítési rendszeren keresztül CPC-t fogadhat, amelyet választhatóan megtarthat, beválthat a megfelelő platformon, vagy akár eladhat közvetlenül a vásárlónak. A kereskedők a kapcsolódó számláról fiat valutában vehetnek fel pénzt.

CPC küldése
Jelen szerződés keretében a felhasználó beleegyezik, hogy az általa birtokolt számlán keresztül leadott megrendelés és az átutalás a kifizetés címzettje felé szinte azonnal megtörténik. A felhasználók, illetve a felhasználó és a kereskedő között létrejövő közvetlen tranzakciók azonnaliak. A CPC-ben kiadott bónuszok letéti ideje azonban 2 hét.

Azon felhasználók esetében, akik nem bocsátották rendelkezésre a megfelelő KYC dokumentumokat, tranzakciónként 100 CPC küldési korlát van érvényben. A szükséges KYC dokumentumok beküldését és jóváhagyását követően nincs további CapriPay küldési korlát.

A megbízásba adott tranzakciók véglegesek, és nem hívhatók vagy vonhatók vissza. A kereskedői számlával rendelkező vállalkozásoktól azonban visszatérítés igénylésére van lehetőség.

CPC fogadása
A CapriPay a felhasználó számlájára bárki számára lehetővé teszi kifizetések kezdeményezését, aki szintén rendelkezik CapriPay számlával. Így a személyes, illetve kereskedői számlák tulajdonosai bármely, személyes vagy kereskedői CapriPay számlával rendelkezőtől fogadhatnak CPC-t.

A CapriPay a tranzakció felülvizsgálatának elkészültéig, és a kifizetés CapriPay által történő jóváhagyásáig nincs birtokában a megrendelés leadásához szükséges összes információnak. Amennyiben az ellenőrzést végrehajtó csoport problémát észlel a kifizetéssel kapcsolatban, úgy az adott kifizetés visszautalásra kerül, és az alaptőke a címzett számlájáról visszakerül a küldőhöz. A tranzakciós felülvizsgálaton átesett ügyletek még visszahívhatók.

A kereskedői számlák tulajdonosai vállalják, hogy a CapriPay-t, mint fizetési módot nem tüntetik fel hamis színben. A kereskedői számlák tulajdonosai beleegyeznek továbbá abba, hogy a CapriPay használatáért csak a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelő mértékű pótdíjat számítanak fel. A CapriPay nem vállal felelősséget azon esetekért, amelyek során a kereskedői számla tulajdonosa elmulasztja tájékoztatni a vásárlót az esetlegesen felmerülő pótdíjakról. A felhasználó elfogadja, hogy amennyiben a kereskedői számla tulajdonosa pótdíj felszámítására jogosult, és a felhasználó erről elmulasztja tájékoztatni a vásárlókat, úgy a kereskedői számla tulajdonosa ezzel bűncselekményt valósít meg.

A CapriPay fő valutája a CPC, és a tranzakciók is CPC-ben történnek. A weboldalon feltüntetett egyéb valuták tájékoztató jellegűek. Az egyenleg az ilyen kriptovalutában küldött kifizetések egyszerűbb elfogadása érdekében CPC-ben kerül feltüntetésre.

Az elküldött, illetve fogadott kifizetésekre vonatkozó esetleges adókötelezettségek megállapítása, valamint azok beszedése, bevallása és kiegyenlítése a megfelelő adóhatóság felé a felhasználó felelősségi körébe tartozik. A CapriPay a mindenkori tranzakciókra érvényes esetleges adókötelezettségek megállapításáért, beszedéséért, bevallásáért, illetve kiegyenlítéséért nem vállal felelősséget.

CPC beváltási platform

Tőkekivonás
A kereskedői számlák tulajdonosainak lehetősége van a fiat valutában történő tőkekivonásra - a visszatérítések azonban kizárólag CPC-ben történnek.

A kereskedői számlák tulajdonosai a tőkekivonást a tőke felhasználó számlájára történő átutalással hajthatják végre. Egyes jogi szabályozások szerint a tőkekivonás a felhasználó bankszámlájára vagy bankkártyájára irányulhat. A bankszámlát, amelyre a felhasználó az elektronikus pénz jóváírását kéri, az adott számla saját valutanemében kell megjelölni. Az egyenleg megadása fiat valutákban történik.

A felhasználó az elektronikus pénz kifizetését megelőzően kész együttműködni személyazonossága megállapításában, ezzel is csökkentve az esetleges visszaélések kockázatát, valamint együttműködik a CapriPay pénzmosás elleni és egyéb, kötelező érvényű törvényi szabályozások értelmében szükséges intézkedéseiben.

Számla lezárása
Jelen megállapodás a CapriPay számla sikeres regisztrálásának időpontjától a megállapodás bármely okból kifolyólag történő felbontásáig érvényes. A számla lezárására és a megállapodás felbontására bármikor lehetőség van a számlára történő bejelentkezéssel, majd a “Számla lezárása” (Close Account) linkre kattintva, a megjelenő utasítások követésével. A felhasználónak legkésőbb a számla lezárásának és jelen megállapodás felbontásának időpontjáig ki kell vonnia befektetett tőkéjét.

A számla lezárása valamely vizsgálat végrehajtásának elkerülése céljából nem lehetséges. Abban az esetben, ha a felhasználó egy folyamatban lévő vizsgálat ideje alatt megkísérli számlája lezárását, a CapriPay jogosult legfeljebb 180 napig visszatartani annak egyenlegi összegét, ezzel védve a CapriPay-t, illetve harmadik személyeket bármilyen, esetlegesen felmerülő visszavonásoktól, visszaterhelésektől, követelésektől, díjaktól, bírságoktól, büntetésektől és egyéb kötelezettségektől. A számlával kapcsolatos kötelezettségek vonatkozásában a felhasználó a számla lezárását követően továbbra is felelősséggel tartozik.

A felhasználó számláján található elektronikus pénzre a fejezet hátralévő részében ismertetett módon nem vonatkozik semmilyen, az érvényességet illető időbeli korlátozás. Ha a felhasználó a számlájára három évig nem lép be, akkor a számla lezárásra kerül. A lezárást követően a felhasználó által a CapriPay rendelkezésére bocsátott információk alapján a számlán fennmaradt elektronikus tőkét a CapriPay megkísérli visszajuttatni a felhasználónak.

Díjak és valutaátváltás
A CapriPay tranzakciói díjmentesek, azaz CPC küldése vagy fogadása esetén pótdíjak nem kerülnek felszámításra.

A kereskedői számlák tulajdonosai a számláról történő tőkekivonás esetén valutaátváltásra kötelesek. Az átváltási árfolyamok szabályozása rendszeres, azonnali hatályú, és azokról a felhasználó nem kap külön értesítést.

A tőkekivonási folyamat azon pontján, ahol a CapriPay felajánlja a valutaátváltást, a kivonás jóváhagyásának folytatását megelőzően megjelennek az arra vonatkozó átváltási árfolyamok. A tőkekivonás jóváhagyásának folytatásával a felhasználó egyúttal a valuta megjelenő átváltási árfolyamon történő átváltását is jóváhagyja.

Tiltott tevékenységek
A felhasználó kijelenti, hogy a weboldal, a számla, illetve egyéb szolgáltatások használatával kapcsolatban, valamint a CapriPay-jel, más felhasználókkal vagy harmadik felekkel folytatott együttműködés során tartózkodik a következőktől:

A felhasználó az általa igénybevett fizetési szolgáltatás biztonsága érdekében vállalja a következőket:

Felelősségi körök
A felhasználó felelős minden olyan visszaírásért, visszaterhelésért, további díjért, bírságért, büntetésért és egyéb kötelezettségért, amely a CapriPay, valamely CapriPay felhasználó, illetve harmadik fél terhére felmerül abban az esetben, ha az a szolgáltatások felhasználó általi igénybevételére vagy jelen megállapodás megsértésére vezethető vissza. A felhasználó vállalja, hogy az ilyen kötelezettségekből adódó károkat a CapriPay, más felhasználók, illetve harmadik felek felé megtéríti.

A CapriPay fenntartja a jogot, hogy a felhasználótól a jelen megállapodásban foglaltakon túlmenően további információkat kérjen, amennyiben az a CapriPay pénzmosás elleni kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségessé válik. A felhasználó vállalja, hogy eleget tesz minden olyan, további információk szolgáltatására vonatkozó kérésnek, amely a pénzmosás elleni kötelezettségekből adódik. Ez magában foglalhatja például bizonyos azonosító dokumentumok CapriPay számára történő, faxon, e-mailben vagy egyéb módon való elküldését. A felhasználó vállalja továbbá, hogy a CapriPay indokolt kérésére és a felhasználó saját költségén tájékoztatást ad finanszírozási és egyéb tevékenységeiről – nem kizárólagosan beleértve a felhasználó aktuális (hiteles, illetve egyéb) pénzügyi kimutatásait és adott esetben üzleti számlakivonatait.

Jelen megállapodásra, illetve a felhasználó és a CapriPay között létrejött jogviszonyra vonatozóan az angol jog rendelkezései irányadóak.

A CapriPay azzal, ha a felhasználó vagy mások által elkövetett szerződésszegésekkel kapcsolatban nem tesz lépéseket, a későbbi vagy hasonló szerződésszegésekkel kapcsolatban nem mond le erre vonatkozó jogairól.

A CapriPay a felhasználó által elszenvedett veszteségekért vagy károkért kizárólag abban az esetben vállal felelősséget, ha azok közvetlenül és bizonyíthatóan jelen megállapodás CapriPay által elkövetett megszegésből keletkeztek. A CapriPay ez irányú felelősségi körét a fejezet további része ismerteti.

A CapriPay, a vele szerződéses viszonyban álló további cégek, személyek, illetve megbízottak semmilyen esetben nem vállalnak felelősséget a jelen megállapodás keretében vagy egyéb módon keletkező, alábbi típusú veszteségekért vagy károkért (legyen szó a szerződésen belüli vagy a szerződésen túlmenő károkozásról, illetve gondatlanságról):

Amennyiben a vonatkozó törvények ilyen korlátozásokat nem tesznek lehetővé, jelen megállapodás nem korlátozza a megtévesztésből, tisztességtelen félrevezetésből, gondatlanságból vagy szándékos kötelességszegésből eredő, a CapriPay vagy alvállalkozói gondatlanságából fakadó halálos vagy súlyos személyi sérülésekre vonatkozó felelősségi köröket.

Felülvizsgálat dátuma: 2016. február 12.